Добре дошли в страницата за онлайн регистрация
за електронни кандидатстудентски изпити

Електронните тестове се провеждат дистанционно
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК в часовете 09:00, 11:30 и 14:00 часа
с изключение на официални празници и почивни дни.
Продължителност на електронните кандидатстудентски тестове – 2 астрономически часа

Таксата за кандидатстудентски електронен изпит за учебната 2024/2025 година е 30 лв. за всеки положен изпит.
Кандидатстудентската такса може да бъде платена в избрана от Вас банка или чрез Изипей по сметката на ТУ - Варна в обслужващата търговска банка:

Във връзка смяна на банката, обслужваща Технически университет, считано от 03.04.2023 год. НОВАТА банкова сметка е:
IBAN: BG08STSA93003116000301     BIC: STSABGSF     БАНКА ДСК АД

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изпратете копие на платежното нареждане на адрес cdo@tu-varna.bg, за да получите логическо име и парола за явяване на желания от Вас изпит на посочения от Вас email адрес.


Ако имате регистрация
моля изберете

За да се регистрирате
моля изберете