Добре дошли в страницата за онлайн регистрация
за електронни кандидатстудентски изпити

Електронните тестове се провеждат дистанционно
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК в часовете 09:00, 11:30 и 14:00 часа
с изключение на официални празници и почивни дни.
Продължителност на електронните кандидатстудентски тестове – 2 астрономически часа

Таксата за кандидатстудентски електронен изпит за учебната 2021/2022 година е 25 лв. за всеки положен изпит.
Кандидатстудентската такса може да бъде платена в избрана от Вас банка или чрез Изипей по сметката на ТУ - Варна в обслужващата търговска банка:
"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД Клон Варна
IBAN: BG 02 IABG 7479 3100 4821 00
BIC: IABGBGSF
Титуляр: Технически университет - Варна
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изпратете копие на платежното нареждане на адрес cdo@tu-varna.bg, за да получите логическо име и парола за явяване на желания от Вас изпит на посочения от Вас email адрес.


Ако имате регистрация
моля изберете

За да се регистрирате
моля изберете