ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2024 ГОДИНА

ЗА ДА ПОДАДЕТЕ ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ ДИПЛОМА
ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВAНИЕ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (10ТИ КЛАС)
 
 
  Вход за регистрирани: E-mail   
  Парола   
   
 
За РЕГИСТРАЦИЯ прочетете внимателно следните указания:
 

Уважаеми кандидат-студенти, в няколко стъпки Вие можете да кандидатствате за студент в ТУ-Варна, като подадете онлайн Вашите документи.

 1. Посетете сайта на кандидатстудентската кампания на ТУ-Варна и прочетете всички публикувани документи http://ksp.tu-varna.bg/. Обърнете внимание на специалностите, балообразуването, публикуване на резултатите и класиране.
  Необходими кандидатстудентски документи, срокове, балообразуване


  Забележка за специалности КОРАБОВОДЕНЕ, КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА:
  е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО явявянето на кандидатстудентски изпит (тест).


  Забележка:
  Всички кандидат-студенти, желаещи да се обучават в специалност "Корабоводене" и "Корабни машини и механизми", трябва предварително да си подготвят медицинско удостоверение в здравно заведение , посочено в чл. 17, ал. 4, т. 1 от "Правилник за приемане на студенти в Технически университет-Варна за учебна 2024/2025 година" . При онлайн кандидатстване в специалност "Корабоводене" и "Корабни машини и механизми" се изисква да изпратите на адрес: onlineksp@tu-varna.bg сканирания медицински документ. При липса на такъв документ, желанието Ви ще бъде анулирано. При записване в специалността се представя оригинал на документа.
  Желаещите да се обучават в специалност „Корабоводене” и "Логистика на водния транспорт" ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да имат оценка по английски език в дипломата си за средно образование. При липса на такава в дипломата, е необходимо кандидатът да положи електронен изпит „Тест по английски език” в Център за електронно и дистанционно обучение в ТУ-Варна.
  Желаещите да се обучават в специалност „Социален мениджмънт“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да имат оценка от ДЗИ по български език и литература или ДЗИ по история и цивилизация в дипломата си за средно образование. При липса на такава в дипломата, е необходимо кандидатът да положи електронен изпит „Тест по български език и литература“ в Център за електронно и дистанционно обучение вТУ-Варна.
 2. Попълнете задължителните данни - трите имена (само на кирилица), ЕГН, адрес на електронна поща, парола, телефон за контакти (за предпочитане GSM), посочете какъв документ ще приложите Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (от 10 клас) или Диплома за средно образование. Зададените от Вас e-mail и парола използвате за достъп до акаунта си в системата.

 3. Уверете се, че не сте допуснали грешки и натиснете бутона “Следваща стъпка”.

 4. Попълнете необходимите данни относно предпочитани специалности и ги подредете в желания от Вас ред. Натиснете бутона “Следваща стъпка”.

 5. В следващия екран изберете дали ще използвате оценка от изнесен изпит (ако сте се явили – проведени са по училищата). Маркирайте конкурсните изпити, на които вече сте се явили и/или ДЗИ, с които желаете да кандидатствате.

 6. Последната страница дава възможност за проверка на въведената от Вас информация. Също така тук е необходимо да прикачите копие на вашата диплома или Удостоверение.
  Документите, които имат лице и гръб трябва да са прикачени в един файл
  (PDF, JPG, ZIP, RAR до 10 MB).
  За записване натиснете бутона “Запис”.

 7. След проверка от експерт на Вашата диплома или Удостоверение, Вие ще получите съобщение на електронната си поща, че документите Ви са одобрени. Необходимо е да влезете в профила си, от където ще видите сумата, която е необходимо да заплатите, както и банковата сметка, по която трябва да я преведете. В сумата която трябва да заплатите са включени кандидатстудентска такса – 30,00 лв. при участие с изпит или 25,00 лв. при участие с ДЗИ и 12 лв. за обработка на документи.

 8. Посетете най-близката банка или офис на EasyPay, за да преведете дължимата сума към Технически университет-Варна. Ако използвате електронно банкиране за превод на сумата, е необходимо да изберете опцията за превод към бюджета.

 9. След извършване на плашането чрез избрания от Вас метод е необходимо отново да влезете в профила си и да прикачите файл с направеното от вас платежно нареждане.
  Оригинала на платежното нареждане се прилага при записване на кандидат-студента.

 10. След потвърждаване на плащането в акауна Ви, до 3 (три) работни дни, ще бъде изпратено известие с вашия входящ номер.

 11. Технически университет - Варна притежава удостоверение от комисията за защита на личните данни и може да бъде администратор на същите.

 12. За контакт пишете на адрес: onlineksp@tu-varna.bg

 13. ДЕКЛАРИРАМ,
  Съгласен/на съм Технически университет – Варна да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 – относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Давам съгласиe за обработване на личните ми данни за следните цели:
  - Кандидатстване в ТУ – Варна за учебната 2024/2025 г.;
  Запознат/а съм с:
  • Целта и средствата за обработка на личните ми данни;
  • Правото да оттегля съгласието си по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне;
  • Доброволния характер на предоставянето на данните;
  • Правото на достъп, коригиране и изтриване на събраните данни.

 14. При условие на кандидатстване с полагане на електронен кандидатстудентски тест, документите Ви за кандидатстване ще бъдат проверени и одобрени от експерт КСП след успешното полагане на теста.

 15. След като прочетете изцяло указанието и сте съгласни с него, натиснете бутона “Регистрирай се”.

 
ЗА УЧАСТИЕ -