ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2020 ГОДИНА

ЕТАП „ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИ МЕСТА“

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 03.07.2020 Г. – 08.07.2020 Г.

В ТОЗИ ЕТАП МОГАТ ДА УЧАСТВАТ КАНДИДАТИ ОТ СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ:

  1. КАНДИДАТСТВАЛИ В ТУ-ВАРНА, НО НЕКЛАСИРАНИ.
  2. КАНДИДАТСТВАЛИ В ТУ-ВАРНА, КЛАСИРАНИ, НО НЕ ПО ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ.
  3. ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ СА КАНДИДАТСТВАЛИ В ТУ-ВАРНА.

НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА ksk@tu-varna.bg, ИЗПРАТЕТЕ ПИСМО С ВАШИТЕ ДАННИ: ТРИТЕ ИМЕНА, ЕГН, GSM И ПОСОЧЕТЕ КАНДИДАТ ОТ КОЯ КАТЕГОРИЯ СТЕ (1, 2 ИЛИ 3).

НА ЕЛЕКТРОННАТА СИ ПОЩА ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПРИКАЧЕН ФАЙЛ СЪС ЗАЯВЛЕНИЕ, КОЕТО ТРЯБВА ДА ПОПЪЛНЕТЕ, ПОДПИШЕТЕ И ИЗПРАТИТЕ НА ksk@tu-varna.bg. СЪЩО И ИНСТРУКЦИИ ЗА ДЪЛЖИМАТА ТАКСА

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ЗА СПРАВКА: 0899 90 50 92.