ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021 ГОДИНА

ЗА ДА ПОДАДЕТЕ ДОКУМЕНТИ ОНЛАЙН Е НЕОБХОДИМО ДА ИМАТЕ ДИПЛОМА
ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВAНИЕ ИЛИ АКАДЕМИЧНА СПРАВКА ОТ 11 КЛАС
 
 
  Вход за регистрирани: E-mail   
  Парола   
   
 
За РЕГИСТРАЦИЯ прочетете внимателно следните указания:
 

Уважаеми кандидат-студенти, в няколко стъпки Вие можете да кандидатствате за студент в ТУ-Варна, като подадете онлайн Вашите документи.

 1. Посетете сайта на кандидатстудентската кампания на ТУ-Варна и прочетете всички публикувани документи http://ksp.tu-varna.bg/. Обърнете внимание на специалностите, балообразуването, публикуване на резултатите и класиране.
  Необходими кандидатстудентски документи, срокове, балообразуване


  Забележка за специалности КОРАБОВОДЕНЕ, КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА:
  е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО явявянето на кандидатстудентски изпит (тест).


  Забележка:
  Всички кандидат-студенти, желаещи да се обучават в специалност "Корабоводене" , трябва предварително да си подготвят медицинско удостоверение в здравно заведение , посочено в чл. 17, ал. 4, т. 1 от "Правилник за приемане на студенти в Технически университет-Варна за учебна 2021/2022 година" . При онлайн кандидатстване в специалност "Корабоводене" се изисква да изпратите на адрес: onlineksp@tu-varna.bg сканирания медицински документ. При липса на такъв документ, желанието Ви за специалност „Корабоводене” ще бъде анулирано. При записване в специалността се представя оригинал на документа.
  Желаещите да се обучават в специалност „Корабоводене” и "Логистика на водния транспорт" ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да имат оценка по английски език в дипломата си за средно образование. При липса на такава в дипломата, е необходимо кандидатът да положи електронен изпит „Тест по английски език” в Център за електронно и дистанционно обучение в ТУ-Варна.
  Желаещите да се обучават в специалност „Социален мениджмънт“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да имат оценка от ДЗИ по български език и литература или ДЗИ по история и цивилизация в дипломата си за средно образование. При липса на такава в дипломата, е необходимо кандидатът да положи електронен изпит „Тест по български език и литература“ в Център за електронно и дистанционно обучение вТУ-Варна.
 2. Попълнете задължителните данни - трите имена (само на кирилица), ЕГН, адрес на електронна поща, парола, телефон за контакти (за предпочитане GSM), посочете какъв документ ще приложите Академична справка (от 11 клас) или Диплома за средно образование, или Заявление. Зададените от Вас e-mail и парола използвате за достъп до акаунта си в системата.

 3. Уверете се, че не сте допуснали грешки и натиснете бутона “Следваща стъпка”.

 4. Попълнете необходимите данни относно предпочитани специалности и ги подредете в желания от Вас ред. Натиснете бутона “Следваща стъпка”.

 5. В следващия екран изберете дали ще използвате оценка от изнесен изпит (ако сте се явили – проведени са по училищата). Маркирайте конкурсните изпити, на които вече сте се явили и/или ДЗИ, с които желаете да кандидатствате.

 6. Последната страница дава възможност за проверка на въведената от Вас информация. Също така тук е необходимо да прикачите копие на вашата диплома или академична справка.
  Документите, които имат лице и гръб трябва да са прикачени в един файл
  (PDF, JPG, ZIP, RAR до 10 MB).
  За записване натиснете бутона “Запис”.

 7. След проверка от наша страна на Вашата диплома или академична справка, Вие ще получите съобщение на електронната си поща, че Ви се разрешава да разпечатате бланката за платежно нареждане. Бланката можете да разпечатате чрез акаунта си. В сумата която трябва да заплатите са включени кандидатстудентска такса – 25,00 лв. при участие с изпит или 20,00 лв. при участие с ДЗИ и 12 лв. за обработка на документи.

 8. Посетете най-близката банка, за да преведете дължимата сума към Технически университет-Варна.

 9. Изпратете копие на платежното нареждане на адрес: onlineksp@tu-varna.bg.
  Оригинала на платежното нареждане се прилага при записване на кандидат-студента.

 10. След потвърждаване на плащането в акауна Ви, до 3 (три) работни дни, ще бъде изпратено известие с вашия входящ номер.

 11. Технически университет - Варна притежава удостоверение от комисията за защита на личните данни и може да бъде администратор на същите.

 12. За контакт пишете на адрес: onlineksp@tu-varna.bg

 13. ДЕКЛАРИРАМ,
  Съгласен/на съм Технически университет – Варна да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 – относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Давам съгласиe за обработване на личните ми данни за следните цели:
  - Кандидатстване в ТУ – Варна за учебната 2021/2022 г.;
  Запознат/а съм с:
  • Целта и средствата за обработка на личните ми данни;
  • Правото да оттегля съгласието си по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне;
  • Доброволния характер на предоставянето на данните;
  • Правото на достъп, коригиране и изтриване на събраните данни.

 14. След като прочетете изцяло указанието и сте съгласни с него, натиснете бутона “Регистрирай се”.

 
ЗА УЧАСТИЕ -