Beginnen

HET PROJECT

De European Wind Energy Association (EWEA) kondigde aan dat ze in het komende decennium een stijging van het aantal jobs in de Europese windsector verwachten tot 250.000 nieuwe jobs. Er is dus een vraag naar geschoolde onderhoudstechnici voor de sector.
TrainWind wil aan deze vraag tegemoet komen door e-learning modules te ontwikkelen voor de sector op basis van een behoeftenanalyse.

 

entree

Leven Lang Leren Programma

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.De Partners

ТУ-Варна


CENIFER
Syntra West vzw


ABC wind Farm


АПЕЕ