Начало
  • ТУ-Варна.  Катедра ЕТЕТ


 

 
  • Катедра "Електротехника и електротехнологии" предлага обучение по специалност "EЛЕКТРОТЕХНИКА И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ", ОКС "Бакалавър", РЕДОВНО и ЗАДОЧНО обучение.

 

 

КОНСПЕКТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 


Конспект държавен изпит 2017-2018г. спец. ВЕИ

vei_konspekt2di2018.doc

 Конспект държавен изпит 2017-2018г. спец. ЕТ

et_konspekt1di2018.doc

 

 Конспект държавен изпит 20015г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Електротехника" 1,5г.

"Възобновяеви енергийни източници" 1,5г.

"Възобновяеми енергийни източници (Проектиране на съоръжения за възобновяеми енергийни източници)" 1,5г.

 

"Електротехника/Възобновяеми енергийни източници" 2г.

 

"Възобновяеми енергийни източници" 2,5г. (след ОКС Професионален бакалавър)  

        


ТУ-Варна.  Катедра ЕТЕТ

 

 

Контактна информация  
Технически Университет, Електротехнически факултет, Катедра "ЕТЕТ" , стая 802
ул. "Студенстска" 1, 9010 гр.Варна
+ 359 (52) 383 257 - ръководител катедра доц. Бохос Апрахамян
+ 359 (52) 383 346 - технически изпълнител Евгения Димитрова

   

  

  

Технически Университет - Варна, Катедра " Електротехника и електротехнологии "