Начало Учебни лаборатории
· 
   
ЛАБОРАТОРНА БАЗА НА КАТЕДРА "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"
 
Учебни лаборатории
··

 

701Е  Лекционна и компютърна зала курсови проекти 

715Е  Електротермични устройства и електродомакински уреди за бита

 716Е  Възобновяеми енергийни източници - слънчева енергетика

 717Е   Електротехнологии

 718Е  Електрически машини

719Е  Електрически апарати за високо напрежение

830Е Електрически апарати за ниско напрежение

 832Е Електрически апарати с електронен блок

202Е  Компютърна зала - моделиране на ЕТУ 

102УПБ  Електротермични устройства

240УПБ  Научно-производствена лаборатория по специални електрически машини. Технология на

електромеханични устройства

514А НУК Възобновяеми източници на енергия·

  
  
   
   
   
    
Учебни лаборатории