Начало Членове на катедрата
  
 
   
ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРА "ЕТЕТ"
 
 
 
  
  
  
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ЕТЕТ"
 

доц. д-р инж. Бохос Рупен Апрахамян

Членове на катедрения колектив

 доц. д-р инж. Мария Иванова Маринова

доц. д-р инж. Майк Юрген Щреблау

гл. ас. д-р инж. Александър Веселинов Гайдарджиев

гл. ас. д-р инж. Татяна Маринова Димова

ас. инж. Янита Стоянова Славова

ас. инж. Надежда Димитрова Цветкова

ас. Цветелина Цветанова Великова

Хонорувани преподаватели:

проф. д.т.н. инж. Димитър Иванов Димитров

почетен професор: доц. д-р инж. Христофор Петков Тахрилов 

Технически сътрудник

Евгения Димитрова

   

 

New layer...