Начало Членове на катедрата
  
 
   
ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРА "ЕТЕТ"
 
 
 
  
  
  
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ЕТЕТ"
  
     

 

  доц. д-р инж. Христофор Петков Тахрилов

 

доц. д-р инж. Мария Иванова Маринова

  

  

гл. ас. инж. Янита Стоянова Славова

 

ас. инж. Татяна Маринова Димова

 

ас. д-р инж. Майк Юрген Щреблау

 

ас инж. Тодор Ванков Пенев

 

 ас. инж. Александар Веселинов Гайдарджиев

 

ас. инж. Надежда Цветкова

 

Валентин Ангелов Иванов

 

Евгения Димитрова