Начало Магистърски програми NEW

  

Магистърски програми


     

 ВЕИ

 

1. "Електротехника" 1,5г. 

2. "Възобновяеми енергийни източници" 1,5г.

3. "Възобновяеми енергийни източници (Проектиране

на съоръжения за ВЕИ)" 1,5г.

4. "Електротехника / Възобновяеми енергийни

източници " 2г.

5. "Възобновяеми енергийни източници" 2,5г.

(маг. програма след ОКС "Професионален бакалавър") 

 

 

  

І Семестър 

 

  

 

 ВЕИ

 

 

  

II семестър

 

 

 ВЕИ

 

 

 


.