Home Members of the Department

 

  
  доц. д-р инж. Майк Щреблау

ass. еng. MAIK STREBLAU

Department: Electrical engineering and Electrical technology

Technical University of Varna 9010 Varna

1, Studentska Str.

Phone: +359 (0)52 383319

e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Образование и обучение

Техникум по машиностроене и електроника– гр.Варна ; проф.квалиф. Биотехнолог (1992-1997г.)

Технически университет – гр.Варна ; специалност “Електротехника”, (1997-2002г.) 

Докторантура по Ел.технологии в катедра ЕТЕТ, шифър 02.04.13,

ТУ-Варна (2003-2007г.)

Education and training

Technical college – Varna, Biotechnic, 1992-1997

Technical UniversityVarna, Speciality: Electrotechnology,

Master degree (1997-2002)

Doctoral students - Speciality: Electrotechnology, Technical University of Varna, (2003-2007)

 

Преподавателски и научен опит12 години
Teaching and research experience12 years

 

Област на преподавателска дейност

Електрически машини; Технология и проектиране на електромеханични системи;

Възобновяеми енергийни източници; Слънчева енергетика; Компютърно моделиране на електротехнологични устройства; 

Електрически апарати; Електромеханични устройства и системи; Електротехнологии; Топлинни процеси в електротехниката и др.

  
Fields of research activitiesElectricalmechanics, Electrotechnologies  
Област на научна дейностЕлектрически машини и Електротехнологии
  
Fields of teaching activitiesElectrical apparatus, Electrotechnologies,

Electromechanics systems and micro machines,

Practice teaching 

  
Други научни интересиКомпютърно моделиране на електротехнологични устройства и процеси.
Other scientific interestsComputer moulding 
  
ЕзициБългарски, немски и руски
LanguagesBulgarian, German and Russian  

Друга полезна информация

Автор и съавтор на :    Над тридесет научни статии и публикации, от които три на английски език;

Проект по НИС  

Other useful informationAuthor of four article.Computer literacy: Excellent