Начало Учебна дейност

 Катедра „Електронна техника и микроелектроника“ провежда обучение в:

Образователна и квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър“

Образователна и квалификационна степен  „Магистър“        

Образователна и научна степен (ОНС) „Доктор“

Допълнително в Колежа към ТУ-Варна се предлага и обучение в ОКС „Професионален бакалавър“ по специалността „Медицинска електронна техника“.

ОКС "Бакалавър"

 

 

 

 

ОКС "Магистър"

ОНС "Доктор"