Начало Учебна база

Към кат. ЕТМ са изградени дванадесет лаборатории (114Е , 501Е , 502Е , 602Е , 603Е , 603аЕ , 609Е , 204РСС , 206РСС , 209РСС, 210РСС, 211РСС, 212РСС ), които изпълняват основно функции, свързани с обучението на студентите в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”. Лаборатории 114Е, 501Е, 502Е, 609Е, 204РСС са съоръжени с уникална апаратура и използват съвременни програмни продукти.

Част от апаратурата разположена в лабораториите е дадена по-долу:

 • Анализатор 8-канален ADCSDAC
 • Система за събиране на данни “National instruments”
 • Работна станция “Sun”
 • Система от 3 развойни системи“Xilinx”, FPGA (Spartan II – 2 броя, Spartan III – 1 брой)
 • Програмируем захранващ източник “Agilent”
 • Функционален генератор “Agilent”
 • Цифров осцилоскоп “Agilent” DS03101 100Mhz
 • Цифров осцилоскоп “Agilent” DS03102 200Mhz
 • Цифров осцилоскоп “Le Croy” 5 GS/S
 • Развоен кит “Xilinx”, FPGA
 • Система за събиране на данни “Biopac”
 • ЕКГ апарат 4047
 • Ехограф “Ultrasound”
 • Функционален генератор FG 8220
 • Цифров RLC измерател ELC – 133A
 • Цифров осцилоскоп TPS 2014
 • Система за събиране на данни “Beckhoff”

 

 

Основно меню

Начало
История на катедрата
Учебна дейност
Преподаватели
Отличници
Учебна база
Международно сътрудничество
Проект BME-ENA
Project PHASETOMO
IEEE
Полезно за студентите!
Фотогалерия
Контакти
Главната страница на ТУ-Варна