Начало Проект BME-ENA
PDF Печат Е-мейл

ЗА ПРОЕКТА    |   ПАРТНЬОРИ   |   РАБОТНИ СРЕЩИ

 

BME-ENA: Biomedical Engineering Education Tempus Initiative in Eastern Neighbouring Area

„TEMPUS инициатива за обучение по Биомедицинска техника в съседни източни страни“

 

Проектът TEMPUS инициатива за обучение по Биомедицинска техника в съседни източни страни е проект в рамките на програма TEMPUS IV, със съвместното участие на седем институции от ЕС и 10 институции от страни партньори.

 

                                                                                     

Основната цел на проекта е да насърчи, укрепи и подобри обучението по биомедицинско инженерство (BME) в съседни източни страни (ENA) - Армения, Грузия, Молдова и Украйна, създавайки четири мултидисциплинарни магистърски програми в тази област. Програмите ще бъдат създадени и реализирани в съответствие с най-новите разработки в областта на BME и в съответствие с препоръките на успешен проект TEMPUS IV CRH-BME, с подкрепата на университети от ЕС, с дългогодишен опит в областта. Структурата на програмите се предвижда да бъде съгласно принципите на Европейското пространство за висше образование, за да е възможно хармонизиране и получаването на взаимно признавани образователни степени и кредити по ECTS, което би увеличило студентската и преподавателската мобилност.

Образованието на биомедицинските инженери ще има сериозен положителен ефект в сектора на промишлеността и технологиите за здравеопазване и в самата система на здравеопазването чрез осигуряване на подходящо управление и безопасно използване на медицинските изделия. Проектът BME-ENA ще даде възможност на четирите ENA страни да посрещнат тези предизвикателства с изграждане на капацитет и съответни институции. Крайната цел на този проект е да подготви едно ново поколение от биомедицински инженери, които са в състояние да разбират, развиват, управляват и използват съвременни медицински технологии.

Специално внимание е отделено на включването и участието във всяка програма на преподаватели от инженерни и медицински факултети, за да се осигури по най-добрия начин присъщата интердисциплинарност на тематиката. Съдържанието на програмите ще следва препоръките на проект TEMPUS IV CRH-BME, но ще бъде и допълнително адаптирано според отделните национални особености и приоритети, и опита на включените университети.

Първоначалната продължителност на проекта е 36 месеца (1 декември 2013 г. - 30 ноември 2016 г.). В последствие периодът за изпълнение на проекта е удължен до 31 май 2017 г.

ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ НА ПРОЕКТА: www.bme-ena.net