Начало
сек_кадрово развитие
 • Процедури за заемане на АД Професор
 • Отминали процедури за заемане на АД Доцент

  Кандидат

  Професионално направление

  Научна специалност / Учебна дисциплина

  № на диплома / дата на издаване на дипломата

  КРАСИМИР ЦАНОВ БОГДАНОВ

  5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

  Двигатели с вътрешно горене

  ТУВ-АД-2012-002  /31.01.2012 г.

  БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ

  5.3 Комуникационна и компютърна техника

  Предаване на данни и компютърни комуникации

  ТУВ-АД-2012-003  /02.03.2012 г.

  СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ

  5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

  Конструкция и проектиране на ДВГ

  ТУВ-АД-2012-005  /26.03.2012 г.

  ТРИФОН ПЕТКОВ УЗУНТОНЕВ

  5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

  Горивни уредби и управление на ДВГ

  ТУВ-АД-2012-006  /26.03.2012 г.

  ЦЕНА РАДКОВА МУРЗОВА

  5.13 Общо инженерство

  Интериорен дизайн, Цветознание

  ТУВ-АД-2012-007 /26.03.2012 г.

  ИВАН ГЕОРГИЕВ БУЛИЕВ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Електронизация (Медицинска електроника)

  ТУВ-АД-2012-008  /04.05.2012 г.

  БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Електрически апарати

  ТУВ-АД-2012-009  /08.05.2012 г.

  СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВ

  5.1 Машинно инженерство

  Технология на машиностроенето

  ТУВ-АД-2012-010  /17.07.2012 г.

  НИКОЛАЙ МИНЧЕВ АТАНАСОВ

  5.1 Машинно инженерство

  Металолеене

  ТУВ-АД-2012-011  /17.07.2012 г.

  МЕДИХА ЕНВЕР МЕХМЕД-ХАМЗА

  5.4 Енергетика

  Електрически мрежи и системи (Релейна защита)

  ТУВ-АД-2012-012  /30.07.2012 г.

  ЯНКО СТОЯНЕВ ЯНЕВ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Автоматизация на производството

  ТУВ-АД-2012-013 /19.12.2012 г.

  АННА КОСТАДИНОВА СИМЕОНОВА

  5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

  Технология за пречистване на водите (Замърсяване на водите и технологии за пречистване)

  ТУВ-АД-2012-014  /19.12.2012 г.

  НИКОЛА НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Автоматизация на производството

  ТУВ-АД-2013-015  /20.03.2013 г.

  ВИОЛЕТА ТОДОРОВА БОЖИКОВА

  5.3 Комуникационна и компютърна техника

  Компютърни системи, комплекси и мрежи

  ТУВ-АД-2013-016  /20.03.2013 г.

  МАРИЯНА ЦВЕТАНОВА СТОЕВА

  5.3 Комуникационна и компютърна техника

  Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

  ТУВ-АД-2013-017  /20.03.2013 г.

  МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВ СКОПЧАНОВ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Автоматизация на производството

  ТУВ-АД-2013-018  /20.03.2013 г.

  ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Електронизация

  ТУВ-АД-2013-019  /29.03.2013 г.

  МАРИЯ ИВАНОВА ДОНЧЕВА

  5.13 Общо инженерство

  Обща спортна подготовка – спортен мениджмънт

  ТУВ-АД-2013-020  /20.06.2013 г.

  ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВА

  5.4 Енергетика

  Промишлена топлотехника

  ТУВ-АД-2014-022  /10.02.2014 г.

  ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Цифрова обработка на сигнали

  ТУВ-АД-2014-024 /26.02.2014 г.

  ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ

  5.3 Комуникационна и компютърна техника

  Системно програмиране

  ТУВ-АД-2014-025

  /07.04.2014 г.

  БЕАНЕТА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

  3.4 Социални дейности

  Гражданско и семейно право

  ТУВ-АД-2014-026

  /06.10.2014 г.

  ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА  ДИМИТРОВА

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Анализ и синтез на електронни схеми

  ТУВ-АД-2014-027

  /06.10.2014 г.

  ЗЛАТКА ТЕНЕВА МАТЕВА

  5.4 Енергетика

  Висша математика

  ТУВ-АД-2014-028

  /31.10.2014 г.

  АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВ

  5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

  Корабни силови уредби, машини и механизми (корабни хидравлични машини)

  ТУВ-АД-2014-029

  /03.12.2014 г.

  МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВА

  5.3 Комуникационна и компютърна техника

  Компютърни системи, комплекси и мрежи

  ТУВ-АД-2014-030

  /03.12.2014 г.

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ АНТОНОВ

  5.1 Машинно инженерство

  Пресмятане и конструиране на апарати в химическата промишленост

  ТУВ-АД-2015-031

  /21.05.2015 г.

  ИРИНКА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

  5.4 Енергетика

  Промишлена топлотехника

  ТУВ-АД-2015-033

  /24.07.2015 г.

  ЮЛИАН ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВ

  5.4 Енергетика

  Електрически мрежи и системи

  ТУВ-АД-2016-034 /18.01.2016 г.

  ХРИСТО АТАНАСОВ ПИРОВСКИ

  5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

  Вибрации и вибродиагностика на корабни машини

  ТУВ-АД-2016-035

  /09.02.2016 г.

  ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ГЮРОВ

  5.4 Енергетика

  Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

  ТУВ-АД-2016-036

  /29.02.2016 г.

  ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МАРКОВА

  5.3 Комуникационна и компютърна техника

  Комуникационни вериги

  ТУВ-АД-2016-037

  /09.03.2016 г.

  ГЕО ВАСИЛЕВ КУНЕВ

  5.3 Комуникационна и компютърна техника

  База от данни

  ТУВ-АД-2016-038

  /09.03.2016 г.

  ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПУЛОВ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Физика

  ТУВ-АД-2016-039

  /29.03.2016 г.

  ПЕЙЧО ХРИСТОВ ПОПОВ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Физика

  ТУВ-АД-2016-040

  /29.03.2016 г.

  МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Електротехнологии

  ТУВ-АД-2016-042

  /01.06.2016 г.

  СИЙКА ДИМИТРОВА ДЕМИРОВА 5.13 Общо инженерство Логистика

  ТУВ-АД-2016-043

  /01.06.2016 г.

  МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАЧЕВ 5.13 Общо инженерство История на изкуството и дизайна

  ТУВ-АД-2016-044

  /01.06.2016 г.

  ВЛАДИМИР ЧИКОВ ЧИКОВ 5.4 Енергетика Електроснабдяване и електрообзавеждане (на промишлеността)

  ТУВ-АД-2016-045

  /05.07.2016 г.

  ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ПАРУШЕВ 5.4 Енергетика Електроснабдяване и електрообзавеждане (на водния транспорт)

  ТУВ-АД-2016-046

  /05.07.2016 г.

  ИЛОНКА ТОДОРОВА ЛИЛЯНОВА 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електротехника

  ТУВ-АД-2016-047

  /19.07.2016 г.

  ЗОЯ ДОНЧЕВА ЦОНЕВА 5.13 Общо инженерство Инженерна графика

  ТУВ-АД-2016-048

  /19.07.2016 г.

  ГАЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Парни и газови турбини

  ТУВ-АД-2016-049

  /27.09.2016 г.

  ХРИСТО БОЖИДАРОВ НЕНОВ 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи

  ТУВ-АД-2016-050

  /27.09.2016 г.

  ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи

  ТУВ-АД-2016-051

  /27.09.2016 г.

  ЯРОСЛАВ БОРИСОВ АРГИРОВ 5.1 Машинно инженерство Материалознание и технология на материалите

  ТУВ-АД-2016-052

  /04.10.2016 г.

  ПЛАМЕН НЕДКОВ ПЕТРОВ 5.1 Машинно инженерство Материалознание и технология на материалите

  ТУВ-АД-2016-053

  /04.10.2016 г.

  КРИСТИНА СТАНИМИРОВА БЛИЗНАКОВА 5.3 Комуникационна и компютърна техника Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

  ТУВ-АД-2016-054

  /25.11.2016 г.

  ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВА 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи

  ТУВ-АД-2016-055

  /25.11.2016 г.

  ДИЯН МИНКОВ ДИМИТРОВ 5.1 Машинно инженерство Съпротивление на материалите

  ТУВ-АД-2016-056

  /23.12.2016 г.

  АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВ 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Преобразувателна техника

  ТУВ-АД-2017-057

  /25.01.2017 г.

  КРАСИМИРА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА 5.13 Общо инженерство Мениджмънт на качеството

  ТУВ-АД-2017-058

  /27.01.2017 г.

  ТОДОРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА 5.3 Комуникационна и компютърна техника Цифрови комутационни системи и телетрафик

  ТУВ-АД-2017-059

  /30.05.2017 г.

  СВИЛЕН ХРИСТОВ СТОЯНОВ 5.1 Машинно инженерство Електронни устройства в машиностроенето

  ТУВ-АД-2017-060

  /30.05.2017 г.

  РОСЕН ПЕТРОВ ХРИСТОВ 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Теория на двигателите с вътрешно горене

  ТУВ-АД-2017-061

  /15.09.2017 г.

  АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА БАНКОВА 5.13 Общо инженерство Инженерна графика

  ТУВ-АД-2017-062

  /19.12.2017 г.

  МАРИЕЛА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Автоматизация на производството

  ТУВ-АД-2018-063

  /19.03.2018 г.

  ПАВЛИНА НАСКОВА АТАНАСОВА 6.1 Растениевъдство Почвознание

  ТУВ-АД-2018-064

  /26.03.2018 г.

  КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ 5.13 Общо инженерство Спорт и социална адаптация

  ТУВ-АД-2018-065

  /23.04.2018 г.

  ТИХОМИР АТАНАСОВ ДОВРАМАДЖИЕВ 5.13 Общо инженерство Съвременни технологии в дизайна

  ТУВ-АД-2018-066

  /23.04.2018 г.

  ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАМБУРОВ 5.3 Комуникационна и компютърна техника Антени и микровълнови устройства в мобилните комуникации

  ТУВ-АД-2018-067

  /28.05.2018 г.

  ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи

  ТУВ-АД-2018-068

  /28.05.2018 г.

  РАДОСТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 5.1 Машинно инженерство Двигатели с вътрешно горене

  ТУВ-АД-2018-070

  /07.06.2018 г.

  ИРИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА 3.4 Социални дейности Социология

  ТУВ-АД-2018-071

  /13.06.2018 г.

  ЖЕЙНО ИВАНОВ ЖЕЙНОВ 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи

  ТУВ-АД-2018-072

  /19.09.2018 г.

  ВЕСКО ХРИСТОВ УЗУНОВ 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Автомотизация на производството

  ТУВ-АД-2018-073

  /28.09.2018 г.

  АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Организация и управление на промишления транспорт (воден транспорт)

  ТУВ-АД-2018-074

  /04.10.2018 г.

  ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ 5.3 Комуникационна и компютърна техника Системно програмиране

  ТУВ-АД-2018-075

  /23.10.2018 г.

  ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ НЕДЕЛЧЕВ 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електроизмервателна техника

  ТУВ-АД-2018-076

  /26.10.2018 г.

  НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ НИКОЛАЕВ 5.4 Енергетика Електрически централи и подстанции

  ТУВ-АД-2019-077

  /20.05.2019 г.

 • Отминали процедури за заемане на АД Професор

   

  Кандидат

  Професионално направление

  Научна специалност / Учебна дисциплина

  № на диплома / дата на издаване на дипломата

  1.

  ОВИД АЗАРЯ ФАРХИ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Цифрови системи за управление

  ТУВ-АД-2011-001 / 19.12.2011 г.

  2.

  АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

  5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

  Теория на ДВГ

  ТУВ-АД-2012-004 / 23.03.2012 г.

  3.

  ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Индустриална електроника

  ТУВ-АД-2013-021 / 18.11.2013 г.

  4.

  ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВ

  5.13 Общо инженерство

  Рисуване

  ТУВ-АД-2014-023 / 12.02.2014 г.

  5.

  ХРИСТО КОСТОВ СКУЛЕВ

  5.1 Машинно инженерство

  Материалознание и технология на материалите

  ТУВ-АД-2015-032

  /23.07.2015 г.

  6.

  РОСЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

  Електроизмервателна техника

  ТУВ-АД-2016-041

  /22.04.2016 г.

  7.

  РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА

  5.3 Комуникационна и компютърна техника

  Комуникационни мрежи и системи

  ТУВ-АД-2018-069

  28.05.2018 г.