инж. Георги Михайлов Щерев

Тема на дисертационния труд: Планиране прехода на кораба в особени райони

 

Научен ръководител: Доц. д-р инж. Анастас Стефанов Крушев, ТУ – Варна

 

Дата на защита на дисертацията:  23.10.2018 г. от 9:00 ч. в Конферентна зала НУК.

 

Научно жури: Заповед на Ректора №303 от 28.05.2018 г.

 

Външни членове:

-        Проф. д-р инж. Юрий Иванов Дачев, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

-        Доц. д-р инж. Асен Александров Шиваров

-        Доц. д-р инж. Васил Николов Василев, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

    

Вътрешни членове:

-        Доц. д-р инж. Анастас Стефанов Крушев, ТУ – Варна

-        Доц. д-р инж. Чавдар Бранимиров Орманов

                   

 Рецензии:

-        Проф. д-р инж. Юрий Иванов Дачев, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

-        Доц. д-р инж. Чавдар Бранимиров Орманов

 

Становища:

-    Доц. д-р инж. Асен Александров Шиваров

-    Доц. д-р инж. Васил Николов Василев, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

-    Доц. д-р инж. Анастас Стефанов Крушев, ТУ – Варна

 

Автореферат