Начало Кадрово развитие Отминали процедури за заемане на длъжност Доцент Гл. ас. д-р инж. Иринка Петрова Павлова и Д-р инж. Добрин Димитров Топоров

Гл. ас. д-р инж. Иринка Петрова Павлова и Д-р инж. Добрин Димитров Топоров

Професионално направление: 5.4. Енергетика (Промишлена топлотехника)

 

Катедра „Топлотехника”

Научно жури: Заповед на ректора №: 93/21.03.2015 г.

Рецензенти : Заповед на ректора №: 107/27.03.2015 г.

Кандидати:
1. Гл. ас. д-р
инж. Иринка Петрова Павлова

2. Д-р инж. Добрин Димитров Топоров

Резюмета на трудовете – гл. ас. д-р Иринка Павлова

Резюмета на трудовете – д-р инж. Добрин Топоров

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1.Проф. д-р   инж. Никола Георгиев Калоянов

 

Външен

 

Член

 

Рецензия

2. Проф. д-р инж. Георги Иванов Вълчев

Външен

Член

Рецензия

3. Проф. д-р инж. Бончо Иванов Бонев

Външен

Член

Становище

4. Проф. д-р инж. Иван Христов Касабов

Външен

Член

Становище

5. Проф. д-р инж. Лилиана Зашкова Стоянова

Външен

Член

Становище

6. Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов

Външен

Член

Становище

7. Проф. дтн. инж. Николай Димитров Минчев

Вътрешен

Председател

Становище

Резервни членове:

 

 

 

1. Доц. д-р инж. Койчо Тончев Атанасов

Външен

Резерва

 

2. Доц. д-р инж. Атанас Мирчев Атанасов

Вътрешен

Резерва

 

 

Дата на заключителното заседание на журито: 30.06.2015 г. от 15.00 ч.