Кандидатставане

Специалност „Индустриален дизайн“, ОКС „Бакалавър“

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В СПЕЦИАЛНОСТ „ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН“ СЕ ПРОВЕЖДА ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРЧЕСКО ПОРТФОЛИО ИЛИ ОЦЕНКИ ОТ ДИППК*

ИЗИСКВАНИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Творческото портфолио е набор от произведения, изпълнени в предпочитани от кандидат-студентите техники от областта на живописта, графиката, скулптурата и дизайна. От правените през годините скици, етюди, проекти, рисунки от натура, композиции на свободна тематика, пластики, макети, и др., трябва да се подберат 10 творби, които най-убедително демонстрират определени знания, придобити технически сръчности, креативност, фантазия и интерес към визуалните изкуства.
Оценяват се уменията по рисуване, пространственото мислене, цветовата чувствителност, познанията за композиция и способността на кандидатите за работа с различни материали и изразни средства.
Творбите трябва да са изпълнени с класически техники. Дигитално генерирани или обработени изображения се дисквалифицират.
Портфолиото трябва да е анонимно и в приложения файл не се допуска изписването на лични данни.
Разработките се снимат или сканират и се подреждат в съответния файл, като към всяка работа има кратко описание /заглавие, техника, материал, размери/. Файловете да са записани във формат PDF или JPEG.
Творческите портфолиа да бъдат изпратени на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Общият обем на всички файлове не трябва да надхвърля 10 МВ.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

1. Оценка от творческо портфолио или оценка от ДИППК* с коефициент 2;
2. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.
- Максимален бал - 18 точки

* Държавните зрелостни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация в специализираните училища по изкуствата.