Home News
News
Защита на докторат на ас. д-р Светлана Паскалева


На 29.04.2015 г. в катедра "Материалознание и технология на металите" на Русенски университет "А. Кънчев" се проведе публичната защита на докторантския труд на ас. инж. Светлана Паскалева


Пред научно жури с председател: доц. Росен Радев и
 членове чл. кор. Ангел Балтов - БАН София, доц. Валентин Гагов - РУ Русе, доц. Тошко Ковачев, ТУ - Габрово, доц. Николай Тончев, ВТУ София
тя защити успешно своя труд и получи научната и образователна степен
"ДОКТОР"

 
Promotion april 2016
На 01.04.2016 г. от 13,30 в зала 407 на колежа се сътоя тържествено връчване на дипломите

Image

на абсолвентите от випуск 2016 г.

Image      Image

от специалности: "Земеделска техника и технологии" и "Електроника", задочно обучение.

Image    Image   Image


На тържеството присъстваха заместник ректора на ТУ Варна доц. дсн Т. Петров и кмета на Община Добрич г-н Й. Йорданов

Image     Image
 
Чистене в колежа 2016

По решение на Съвета на колежа на 04.06.2016 г. преподавателите  и служителите от колежа се включиха в инициативата «Да почистим България за един ден».

Image     Image


Създадена беше организация и бе почистен района на сградата в която работим.

Image
 
Обява за абсолвенти

Тържеството за връчване дипломите на випуск 2007 - 2010 г. се състоя на 20.01.2011 г. в 407 зала на Добруджански технологичен колеж.

Image       Image


Гост на тържеството беше заместник ректора по учебната работа на ТУ Варна доц. д-р инж. П. Петров

Image          Image

доц. П. Петров връчи дипломите на абсолвентите и се обърна с приветствени думи към тях

Image        Image

Пожелание за успешен професионален старт към дипломантите отправи и директора на колежа доц. д-р инж. Р. Михайлов

Image
 
Инфоцентър'09

Уважаеми, кандидат-студенти, от 20 август 2009 г. отново ще работи Инфромационния център за

улеснение при подаване на Вашите документи за кандидатстване!

Инфоцентърът се намира в предверието на пощенския клон на ж. к. "Добротица", който е  в сградата на колежа.

Там ще намерите полезна информация за Вашето кандидатстване и ще се срещнете с дежурните служители на  колежа, които ще приемат документите Ви и ще Ви информират по всички въпроси относно Вашето  кандидатсване и следване при нас.

Заповядайте всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа без прекъсване!

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Results 1 - 9 of 64