Home News
News
Обява по Мярка 111 на ПРСР
Обучителен център, създаден по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”на Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

НАБИРА ОБУЧАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ :

-          Приложение на технология GPS в растениевъдството;
-          Нови машини технологии и иновативни практики в земеделието;
-          Напояване на земеделски земи и устойчиво управление на природните ресурси;
-          Приложение на възобновяеми енергийни източници в земеделието;
-          Сушене и съхранение на земеделска продукция.

В учебната програма на всеки от тях са включени темите по агроекология: „Базово обучение по проблемите на опазването на околната среда в земеделието” и „Условия и правила за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”, които се водят от учени от Добруджански земеделски институт гр. Ген. Тошево.

Обадете ни се на тел. 058 605 378 или GSM: 0894 612 351 и подайте заявление, което можете да изтеглите по интернет от нашия сайт ИЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ НАС! Побързайте, защото курсовете започват веднага след Нова година!
 
Условни изпити
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ С УСЛОВНИ ИЗПИТИ!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ВСЕКИ ОТ ВАС, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА НАМИЛИ БРОЯ НА НЕВЗЕТИТЕ СИ ИЗПИТИ ИМА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ЯВИ НА ДАТИТЕ ЗА ИЗПИТИ, КОИТО СА ОБЯВЕНИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ.

ЗА СПРАВКА ПОЛЗВАЙТЕ БУТОН "ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ" ОТ ГЛАВНОТО МЕНЮ НА САЙТА И ТЕЛ. 058 605 378 на експерт ТИС Снежанка Баръмова.
 
Baloobrazuvane'08

 

Добруджански технологичен колеж гр. Добрич удължава срока за приемане на документи на кандидат-студенти за специалности: „Електроника” и „Земеделска техника и технологии” за образователо-квалификационна степен „професионален бакалавър” с три годишен срок на обучение до 15 септември 2008 г..

Класирането ще се извърши с една от оценките от Държавния зрелостен изпит по: „Български език”, „Математика” или „Физика”.

Документи се подават в ст. 408 "Учебно-методичен отдел" на колежа всеки работен ден от 8,30 до 16,30 часа, тел. 605 378, 604 712. 

Read more...
 
Награди от Спортния празник

  Наградите от проведения „Спортен празник” на 30.04.2008 г.

Футбол

Първо място - сборен отбор на І курс от специалности „Електроника” и „Земеделска техника и технологии” 

Второ място – отборът на ІІ курс отспециалност „Електроника” 

Теглене на въже 

Първо място - сборен отбор на І курс от специалности „Електроника” и „Земеделска техника и технологии” 

Второ място – отборът на ІІ курс от специалност „Електроника” 

Индивидуални награди за:

 „Най-добър нападател” – Ивайло Шишков ІІ курс специалност „Електроника”

 „Най-добър вратар” – Йордан Янков І курс специалност „Електроника” 

 Интензивно ходене

 І- во място гл. ас. К. Загорова

ІІ –ро място гл. ас. В. Демирев

 
Приветствие на директора
Уважаеми, колеги и гости! 
          
         Днес на първи октомври Добруджански технологичен колеж, открива академичната учебна година 2012-2013. Тази година успяхме да осъществим нашата идея за приемственост и последователност на випуските от наши възпитаници, като на днешното тържество ще направим и промоцията на абсолвентите от учебната 2011-2012 г.           
         
По тази причина мисля, че този ден ще остане забележителен, както за нашите първокурсници, които направиха вярна крачка в своя живот, избирайки нашия колеж за свое висше учебно заведение, така и за нашите колеги, специалисти, които ще получат своите дипломи за „професионален бакалавър”.
           
         
Мога спокойно да кажа, че за колежа в условията на все по-намаляваш брой кандидат-студенти, кандидатстудентската кампания приключи успешно, тъй като успяхме в максимална степен да изпълним държавния план-прием! Нещо повече, открихме прием по нова специалност: „Ремонт и експлоатация на транспортната техника” – редовно обучение. Тази специалност породи голям интерес от страна на кандидат студентите. Прави впечатление и това, че предпочитанията към задочно обучение са големи, което ни дава знак, че от следващата година освен по нашите добре известни сред обществеността специалности: „Земеделска техника и технологии” и „Електроника”, ще разкрием задочно обучение и по новата специалност.
           
        
Важна положителна характеристика за колежа е фактът, че през лятото на тази година системата за
управление на качеството премина успешна сертификация за съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008. Сертифицирани сме от престижна международна оценителна организация с валидност на сертификата до месец август 2015 г.
           
       
Уважаеми, господа!
           
       
Уважаеми, първокурсници!
           
       
Искам да Ви уверя, че ръководството на колежа и академичният състав полагат всички необходими грижи и усилия за провеждането на нормален и ефективен учебен процес. Ние разполагаме с четири зали, които са оборудвани за видео презентации, девет специализирани лаборатории, две работилници, модерна компютърна зала и библиотека с над 6 хиляди библиотечни единици.
       Приветствам всички по случай откриването на академичната 2012-2013 учебна година!
      
Да е спорна новата учебна година!
      
А на нашите абсолвенти пожелавам здраве, упорит труд и успехи във всички техни нови
начинания! 
    
  Директор на ДТК гр. Добрич,
     
доц. д-р инж. Р. Михайлов
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 19 - 27 of 49