Home News
News
Научен форум

НАУЧЕН ФОРУМ

„20 години специалност „Земеделска техника и технологии“ в гр. Добрич

СЕ СЪСТОЯ НА

08.05.2015 Г.  в залата на НТС гр. Добрич


Присъстваха гости от: ТУ Варна, Община Добрич, фирми за сервиз и доставка на земеделска техника и много граждани.

Поднесени бяха поздравителни адреси от: Кмета на Добрич г-жа Д. Николова, Русенски университет, Електротехнически факултет, г-жа д-р М. Христова .

 

Състоя се промоцията на випуск 2015 г. специалности: „Земеделска техника и технологии“ и „Електроника“, задочно обучение. Дипломите на обсолвентите бяха връчени от заместник ректора по учебната дейност на ТУ Варна доц. д-р инж. М. Маринова.

Културна програма поднесоха възпитаници на СОУ "Климент Охридски".

 
Студ. практики

       Академичното ръководство на ДТК Добрич, организира тържествено връчване на

 

„Удостоверения за проведена студентска практика в реална работна среда” по „Проект BG051Po001 – 3.3.07-0002 “Студентски практики”

  Присъстваха студенти редовно и задочно обучение, академични наставници и ментори от фирмите работодатели.

 Директорът на колежа доц. д-р инж. Р. Михайлов, функционален експерт по проекта за ОКС "професионален бакалавър", официално връчи удостоверенията.

Проектът е реализиран с финансирането на ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-20013.

Тържеството ще се състоя на 05.03.2014 г. (сряда) от 13,30 часа в зала 407 на колежа: ж.к. „Добротица” 12.

 

 
Локален център ЕвроДобруджа

На 19 ноември 2009 г. в Търговско промишлената палата на гр. Добрич се състоя заключителната пресконференция

във връзка със завършването на трансграничния проект по програма ФАР на Европейския съюз

"ЕвроДобруджа - ресурсен център за бизнес и иновации"

Image 

На нея присъства ръководителят на проекта от румънска страна г-н доц. д-р Йон Данут Джуганару.

Участие взеха и представители на партньорите от българска страна: г-н инж. Л. Росенов, г-н Г. Германов, г-жа Т. Гичева и доц. д-р инж. Р. Михайлов - директор на ДТК Добрич.

Read more...
 
Европейски сертификат

КОЛЕЖЪТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ТАЗИ ГОДИНА ЗАЕДНО С ДИПЛОМИТЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ ЩЕ ИМ ДАДЕ И „ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ” КЪМ ТЯХ! 

Съгласно „НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища” европейското дипломно приложение е допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование! То се издава на български и английски език.  

Европейско дипломно приложение е създадено по модела на Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО/ЦЕПЕС. Целта на приложението е да осигури достатъчни и независими данни, които да съдействат на „прозрачността” и за безпристрастното и справедливо признание на документите за образование и професионална квалификация (дипломи, степени, сертификати) в международен аспект. То съдържа осем секции с описание на същността, нивото, контекста съдържанието и статута на обучението, което е преминато и успешно завършено от съответното лице – притежател на оригиналния документ, който удостоверява квалификацията и към който е прикрепено приложението.

 За целта е необходимо всеки абсолвент да подаде заявление за издаване на Европейско дипломно приложение в срок до 20.09.2009 г.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 46 - 49 of 49