Home News
News
Европейски сертификат

КОЛЕЖЪТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ТАЗИ ГОДИНА ЗАЕДНО С ДИПЛОМИТЕ НА АБСОЛВЕНТИТЕ ЩЕ ИМ ДАДЕ И „ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ” КЪМ ТЯХ! 

Съгласно „НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища” европейското дипломно приложение е допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование! То се издава на български и английски език.  

Европейско дипломно приложение е създадено по модела на Европейската комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО/ЦЕПЕС. Целта на приложението е да осигури достатъчни и независими данни, които да съдействат на „прозрачността” и за безпристрастното и справедливо признание на документите за образование и професионална квалификация (дипломи, степени, сертификати) в международен аспект. То съдържа осем секции с описание на същността, нивото, контекста съдържанието и статута на обучението, което е преминато и успешно завършено от съответното лице – притежател на оригиналния документ, който удостоверява квалификацията и към който е прикрепено приложението.

 За целта е необходимо всеки абсолвент да подаде заявление за издаване на Европейско дипломно приложение в срок до 20.09.2009 г.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Results 64 - 64 of 64