Home News
News
Откриване на НПЛ

На организираното от академичното ръководство на ДТК гр. Добрич  официално откриване на

 „Научно - приложна лаборатория за внедряване на  иновации и практическо обучение по механизация и електрификация на селското стопанство”,  на  31.10.2013г.  от 16.00 ч. присъстваха: замесник ректорът по "Научната и научно-производствената дейност" доц. д-р инж. Хр. Скулев, ръководителят на сектор НИС доц. д-р инж. И. Иванов, къроводителят на катедра ЕТМ доц. д-р инж. Д. Ковачев, доц. И. Петришки от СУБ клон Варна, представители на местната преса, преподаватели и студенти от колежа.


                            Image


Лентата за символичното влизане в лабораторията беше прерязана от доц. Хр. Скулев.

 

                              Image

 

 

Той се обърна с приветствени думи за успешна и ползотворна работа към всички присъстващи.

 

                                Image


Участниците в откриването се запознаха с оборудването на лабораторията, задаваха въпроси на преподавателите, членове на изследователския екип и вдигнаха наздравица за успешна работа.

 

                        Image

 
Връчване на дипломи 2016


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!


На 01.04.2016 г. от 13,30 в зала 407 на колежа ще бъдат тържествено връчени дипломите

на абсолвентите от випуск 2016 г.

от специалности: "Земеделска техника и технологии" и "Електроника", задочно обучение.

 
 


 
Държавни изпити януари 2016 г.

Държавният изпит за специалност "Електроника" задочно обучение

ще се състои на 19.01.2016 г. в зала 407 от 9,00 часа.

Държавният изпит за специалност "Земеделска техника и технологии" задочно обучение

ще се състои на 22.01.2016 г. в зала 405 от 9,00 часа.
 
Congratulation

Merry Christmas and Happy New Year 2016!

 
План за юбилея 25 год.
ПЛАН
за организиране на мероприятията във връзка с честването на 25-та година от създаването на ДТК гр. Добрич

                
 
I.           
 Подготвителна дейност;
1.     Ремонт на аудиторна зала № 107.
а) създаване на идеен проект:                  срок: 30.01.2013 г.
б) извършване на строително-монтажни работи;
в) официално откриване:                         срок: 11.10.2013 г.
отг. доц. Р. Михайлов

2. Създаване на специализирана лаборатория за специалност „Ремонт и експлоатация на транспортната техника“.
а) създаване на идеен проект:                  срок: 30.01.2013 г.
б) извършване на строително-монтажни работи;
в) официално откриване:                         срок: 11.10.2013 г.
отг. ас. А. Боева
3. Създаване на спортна зала за тенис на маса и каланетика:
а) създаване на идеен проект:                  срок: 30.01.2013 г.
б) извършване на строително-монтажни работи;
в) официално откриване:                         срок: 11.10.2013 г.
отг. ст. преп. Й. Добрева

4. Организиране на „Втора юбилейна научна сесия“ под мотото: „25-години висше техническо образование в гр. Добрич“;       
отг. доц. В. Веселинова

а) кандидатстване с проектно предложение за участие в конкурса за финансиране на научната дейност в ТУ Варна:                                            срок: 05.03.2013 г.
б) изработване на първа покана за участие и изпращане   срок: 29.03.2013 г.
в) съставяне на предварителна програма за провеждането на „Втора юбилейна научна сесия „25-години висше техническо образование в гр. Добрич“ (ЮНС‘2013);
г) организиране рецензирането на докладите и създаването на юбилеен том на Годишника на ТУ Варна с докладите от ЮНС‘2013.        срок: 20.09.2013 г.
            

II.           
 Провеждане на юбилейните тържества:

1.    
Тържествено събрание:
Място:       Огледална зала „Нели Божкова“
Дата и час: 11.10.2013 г. от 16,00 часа.        
а) доклад за историята и развитието на колежа;
        
б) приемане на приветствия;
        
в) музикална програма;
        
г) тържествена вечеря.
        

2. Юбилейна научна сесия:

Място:       ДТК ж.к. „Добротица“ 12
Дата и час: 12.10.2013 г. от 09,00 часа.
а) откриване и пленарна сесия;
б) заседания по секции;
в) закриване. 

Дата: януари 2013 г.
гр. Добрич

Директор на ДТК:………………………….
/доц. д-р инж. Р. Михайлов/ Приет с Протокол № 11 от 12.01.2013 г. на Съвета на колежа.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 10 - 18 of 63