Начало Съвет на колежа
Съвет на колежа
План на заседанията на Съвета на колежа

ПЛАН

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА  НА  КОЛЕЖА

НА ДТК – гр. ДОБРИЧ

за летен семестър на учебна 2018-2019 година

 

 

февруари – 22.02.2019 г. петък - 13 ч., з. 506 (библиотека)

 

1.      Приемане план на заседанията на Съвета на колежа на ДТК гр. Добрич за летен семестър на учебната 2018-2019г.

докладва: Директора

2.      Анализ на резултатите от януарската изпитна сесия.

 докладва: Н-к УМО

3.      Приемане на нови учебни програми.

докладва: Зам. Директора

4.      Текущи