Home Scientific activity
Scientific activity
Научна дейност

Научна дейност:

 

Научни проекти:

НП11/2022 „МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ И АНАЛИЗ НА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

Ръководител на проекта - гл. ас. д-р инж. Десислава Палчева Михайлова

 

ДП12/2022 „ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖИМОСТТА НА СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ.“

Ръководител на проекта - доц. д-р инж. Свилен Христов Стоянов

 

НП9/2021 "ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕЦИЗНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ, СВЪРЗАНИ С ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИ МОДЕЛИ"

Ръководител на проекта - гл. ас. д-р инж. Десислава Палчева Михайлова

 

НП9/2020 " ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ПРОЛЕТНИ КУЛТУРИ ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ВЪЗДУХА"

Ръководител на проекта - доц. д-р инж. Радко Петров Михайлов

 
Докторска програма "Приложна механика"

Докторант инж. Аспарух Иванов Атанасов

Тема на дисертационния труд: “Изследване приложимостта и ефективността на сензорни системи в прецизното земеделие”

Ръководител: доц. д-р инж. Радко Михайлов

Ръководител: доц. д-р Галина Михова

 

Разглеждат се сензори за измерване на важни за земеделието величини. Приложено е използване на дистанционно управляеми малогабаритни безпилотни летателни средства за извършване на определени операции за събиране на информация с цел управление и прилагане на полезни практики за променливите полеви условия.Лаборатории.

В лабораториите на колежа се провеждат лабораторни упражнения, както и научни изследвания от академичния състав, докторанти и студенти.