Начало Структура

Структурата на Колежа включва следните обслужващи звена:


        ::> Учебно-методичен отдел - осигурява организация и управление на учебния процес;

        ::> Отдел поддръжка и ремонт на сградния фонд - осигурява условия за нормално протичане на учебния процес в колежа;

      
         Управленска структура и органи за управление:


        ::> колективни - общо събрание, съвет на колежа, директорски съвет;

       ::> персонални - директор, заместник директор.