Home News Обява за абсолвенти
Обява за абсолвенти

Тържеството за връчване дипломите на випуск 2007 - 2010 г. се състоя на 20.01.2011 г. в 407 зала на Добруджански технологичен колеж.

Image       Image


Гост на тържеството беше заместник ректора по учебната работа на ТУ Варна доц. д-р инж. П. Петров

Image          Image

доц. П. Петров връчи дипломите на абсолвентите и се обърна с приветствени думи към тях

Image        Image

Пожелание за успешен професионален старт към дипломантите отправи и директора на колежа доц. д-р инж. Р. Михайлов

Image