Home Deadlines 2015-2016
Етапи на прием 2018 - 2019

Етапи по приемане на студенти в

Добруджански технологичен колеж в структурата на ТУ- Варна за

 учебната 2018/2019 г.

Първи етап на приемане на студенти

(само за завършили преди 2018 г.)

      Приемане на кандидатстудентски документи в ДТК - Добрич

16.04.18-18.05.18

        On line подаване на документи

16.04.18-11.05.18

      Обявяване на класирането

21.05.2018 г.

      Записване

21.05.18-01.06.18

 

 

Втори етап на приемане на студенти

      Приемане на кандидатстудентски документи в ДТК - Добрич

28.05.18-06.07.18

      Обявяване на класирането

09.07.18-10.07.18

     Записване

11.07.18-18.07.18

 

 

Трети етап на приемане на студенти

       Приемане на кандидатстудентски документи в ДТК:

20.08.18-28.08.18

       Обявяване на класирането

29.08.2018

       Записване за задочно обучение

29.08.18-31.08.18

       Записване за редовно обучение

03.09.18-21.09.18

Етап на попълване на свободните места

 

-подаване на заявления по образец и документи за попълване на свободните места

от 29.08.2018