Home News Кръгла маса март 2011
Кръгла маса март 2011
На 28 март от 16,00 часа в зала 109 на ректората се проведе „кръгла маса”, на която  се дискутира разкриването на три нови специалности в ДТК Добрич. Участие в нея взеха: ректорът на университета доц. д-р инж. О. Фархи, неговите заместници проф. Д. Георгиев и доц. П. Петров, деканът  на „Факултет по изчислителна техника и автоматика” доц. д-р инж. П. Антонов, зам. деканът на  „Факултет по морски науки и екология” доц. д-р Д. Иванова, а също така ръководителите на профилиращи катедри и преподаватели от университета. Общият брой на участниците наброяваше 18 души.
Дискусията беше интересна и съдържателна. Тя продължи повече от час и половина. Установи се, че всички катедри са разгледали въпроса за новите специалности в колежа на свои заседания. Взети са положителни решения за разкриване на специалностите и предстои започване работа по подготовката на необходимата документация. Работата по специалност "Ремонт и експлоатация на транспортната техника" е в най-напреднал етап. В определена степен на готовност е и документацията по специалност "Индустриален мениджмънт", където се отчете мнението, че по-подходящо за условията на колежа ще бъде, ако специалността се развие като "Аграрен мениджмънт". Оформи се и становището,  че в колежа трябва да се предложат такива специалности, които ще привлекат по-голям брой студенти и които ще отговорят на спецификата на региона - аграрния бизнес. Това ще осигури по-добра икономическа ефективност на обучението. 
В заключение ректорът на ТУ Варна предложи да се създаде работна група под ръководството на доц. П. Петров - заместник ректор по учебната работа, която да подготви концепция за профила на колежа, като се подберат най-атрактивните специалности. Работната група ще има за задача да направи подробен анализ, икономическа обосновка и добре мотивирано предложение за развитието на колежа в близките години.