Home News Важно за КСП
Важно за КСП

Академичният съвет на Технически университет Варна в заседанието си от 09.05.2011 г. коригира чл. 4, ал. 6 от „Правилник за приемане на студенти в ТУ Варна за учебната 2011 – 2012 г.” Тази промяна засяга и кандидат студентите за колежа. С новия текст на чл. 4, ал. 6 се дава следната възможност: „Кандидат-студентите, класирани на първите шест места (при индивидуално класиране) или на първите три места в първите три отбора на национални състезания, завършващи средно образование в годината на провеждане на състезанието, ако са подали кандидат-студентски документи, се класират в специалността, която са заявили на първо място, съгласно таблицата:

NНационално състезаниеСпециалност в ТУ – Варна

1.

„Най-добър техник в машиностроенето”

„Земеделска техника и технологии”

2.

…..

…..

 

Кандидат-студентите, класирани на първите шест места (при индивидуално класиране) или на първите три места в първите три отбора на регионални състезания в област „Технически науки”, завършващи средно образование в годината на провеждане на състезанието, ако са подали кандидат-студентски документи, се класират в специалността (или в сродна специалност), съответстваща на темата на състезанието.