Начало Задочно обучение
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2018-19 г.

 Г   Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА  И ПОПРАВИТЕЛНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

II –ри   курс задочно обучение

         3ТТ  2 –ри  курс

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

Основи на растениевъдството и животновъдството

 

23.03.2019

 

9:00

 

407

 

13.04.2019

 

09:00

 

407

 

доц.д-р П. Янков

 

Г.Диамандиева

 

Автотракторни двигатели

 

23.02.2019

 

10:00

 

402

 

12.04.2019

 

10:00

407

 

гл.ас.д-р В. Михайлов

 

ас. Д. Петков

 

Земеделски машини 1ч.

 

16.02.2019

 

9:00

 

407

 

05.04.2019

 

9:00

407

 

гл. ас.д-р В. Демирев

 

Г.Тодорова

Технология на машиностроенето

 

02.03.2019

 

9:00

 

402

 

19.04.2019

 

9:00

404

 

гл. ас.д-р В. Демирев

 

гл.ас.д-р Д.Михайлова

           

 

РЕТТ -2курс

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

Поправителна сесия

Преподавател

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

Технология и организация на транспорта

 

23.03.2019

 

9:00

 

402

 

06.04.2019

 

9:00

 

404

 

доц.д-р Кр.Богданов

 

доц.д-р С.Стоянов

Двигатели с вътрешно горене

 

09.03.2019

 

10:00

 

402

 

12.04.2019

 

10:00

 

409

 

гл.ас.д-р В. Михайлов

 

ас. Д. Петков

 

Теория на транспортната техника

 

23.02.2019

 

9:00

 

407

 

28.03.2019

 

9:00

 

409

 

доц.д-р инж. Р. Димитров

 

ас. Д. Петков

Термодинамика и топлотехника

 

16.02.2019

 

9:00

ТУ-Варна  НУК-12

 

30.03.2019

 

9:00

ТУ-Варна  НУК-12

 

доц.д-р П. Златева

 

ТУ-Варна

          


Г   Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА  И ПОПРАВИТЕЛНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗА  ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

III –ри   курс задочно обучение

 

 3ТТ  3 –ри  курс

 

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

 

 

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

 

Икономика

 

16.03.2019

 

9:00

 

407

19.04.2019

 

9:00

 

407

 

гл.ас.д-р Кр.Загорова

 

гл.ас.д-р Д.Михайлова

 

Tрактори и автомобили

 

23.02.2019

 

12:00

 

407

 

28.03.2019

 

9:00

 

407

 

доц.д-р.Р.Димитров

 

ас.Д. Петков

 

ЕЕ

 

09.03.2019

 

9:00

407

 

13.04.2019

 

9:00

 

407

 

доц.д-р инж. С. Стоянов

 

гл.ас.д-р В. Демирев

 

ОРЗТ

02.03.2019

 

 

9:00

 

407

 

20.04.2019

 

9:00

 

407

 

доц.д-р П.Петров

 

доц.д-р Р. Михайлов

   РЕТТ -3курс

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

 

Икономика

 

16.03.2019

 

9:00

 

402

 

19.04.2019

 

9:00

 

407

гл.ас.д-р Кр.Загорова

гл.ас.д-р Д.Михайлова

Конструкция на транспортна техника – к.п.

 

23.02.2019

 

9:00

 

404

 

28.03.2019

 

9:00

 

409

 

доц.д-р Р. Димитров

 

ас. Д. Петков

Товаро разтоварна и подемна техника

 

 

02.03.2019

 

9:00

 

818       ТУ-Варна

 

06.04.2019

 

9:00

 

818       ТУ-Варна

 

проф. И.Монева

 

ТУ-Варна

Горивни уредби и управление на ДВГ

 

16.02.2019

 

9:00

 

404

 

13.04.2019

 

9:00

 

409

 

доц.Тр.Узунтонев

 

ас. Д. Петков