Начало ПРСР Мярка 111
Обучителен център
Информация за обучителен център  

Обучаваща организация: ТУ Варна - Добруджански технологичен колеж (ДТК) гр. Добрич,

А
дрес: гр. Добрич, п. код: 9302, ж. к. „Добротица” 12

Т
елефони за връзка: 058 604 712, 058 605 378, факс: 058 605 498, GSM: 0894 612 351.
 

ТЕМИ И БРОЙ ЧАСОВЕ НА КУРСОВЕТЕ
 
ТемаБр. часовеБр. дниМясто на провеждане на курсоветеСрок за провеждане на курса

Е1.

Приложение на технология GPS в растениевъдството

30

21 теория

9 практика

4

ДТК гр. Добрич

„Агро 2000” ООД с. Одринци

ДЗИ гр. Ген. Тошево

проведен!

Е2.

Нови машини технологии и иновативни практики в земеделието

30

18 теория

12 практика

4

ДТК гр. Добрич„Бултрекс” ООД гр. Добрич

„Агро 2000” ООД с. Одринци

ДЗИ гр. Ген. Тошево
проведен!

Е3.

Напояване на земеделски земи и устойчиво управление на природните ресурси

30

22 теория

8 практика

4

ДТК гр. Добрич

„Агро 2000” ООД с. Одринци

ДЗИ гр. Ген. Тошево

проведен!

Е4.

Приложение на възобновяеми енергийни източници в земеделието

30

20 теория

10 практика

4

ДТК гр. Добрич

„Агро 2000” ООД с. Одринци

ДЗИ гр. Ген. Тошево

ТУ Варна

зала 517 НУК, 603, 603а ЕФ
проведен!

Е5.

Сушене и съхранение на земеделска продукция

30

22 теория

8 практика

4

ДТК гр. Добрич

„Агро 2000” ООД с. Одринци

ДЗИ гр. Ген. Тошево
проведен!
 
 
< Предишна