Home News Обява по Мярка 111 на ПРСР
Обява по Мярка 111 на ПРСР
Обучителен център, създаден по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”на Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

НАБИРА ОБУЧАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ :

-          Приложение на технология GPS в растениевъдството;
-          Нови машини технологии и иновативни практики в земеделието;
-          Напояване на земеделски земи и устойчиво управление на природните ресурси;
-          Приложение на възобновяеми енергийни източници в земеделието;
-          Сушене и съхранение на земеделска продукция.

В учебната програма на всеки от тях са включени темите по агроекология: „Базово обучение по проблемите на опазването на околната среда в земеделието” и „Условия и правила за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”, които се водят от учени от Добруджански земеделски институт гр. Ген. Тошево.

Обадете ни се на тел. 058 605 378 или GSM: 0894 612 351 и подайте заявление, което можете да изтеглите по интернет от нашия сайт ИЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ НАС! Побързайте, защото курсовете започват веднага след Нова година!