Начало ЕвроДобруджа
ЕвроДобруджа

Phare CBC Romania – Bulgaria 2006 Program

Колежът е партньор в проект със заглавие:


EURO DOBRUDJA


Resources Center for Businesses and Innovation Romania-Bulgaria
 

 Проектът е одобрен през месец август 2008 г. и е с продължителност 14 месеца.

 Трансграничният проект за бизнес развитие: "Евро Добруджа център – Ресурсен център за бизнес и иновации  Румъния - България” е иницииран от Камерата за търговия, индустрия, корабоплаване и земеделие в Констанца в партньорство с Търговско-промишлена палата Добрич и университет „Овидиус” от Констанца. 

      Целта на проекта е да допринесе за икономическото развитие на региона, както  в румънската, така и в българската част на Добруджа, чрез организиране на услуги за  подкрепа на бизнеса и прилагане на иновации.

     Той е насочен към бизнес средите от Констанца и Добрич, които имат интереси  за партньорство и коопериране.   

     Центърът разполага с техника за организиране на обучения и промоционални  услуги съвместно с партньорите, също така, за популяризиране и стимулиране на трансграничното коопериране. По проекта е оборудван офис с компютърна техника на територията на Добруджански технологичен колеж Добрич.

 
< Предишна