Home News Грамота за юбилея
Грамота за юбилея
По традиция на Първи ноември "Денят на будителите и на българските учени"
Община Добрия връчва награди за принос в духовната сфера.

Image

Тази година колежът беше удостоен с Грамота и Почетен знак на Община Добрич за принос в духовното развитие на град Добрич.

Image                             Image

Екипът на Добруджански технологичен колеж получи грамота за утвърждаването му като авторитетно учебно заведение в района на Севроизточна България и по случсй 25 години от поствяне началото на висшето техническо образование в града.

Image

Директорът на колежа доц. д-р инж. Р. Михайлов при получаването на наградата благодари на кмета на Общината и обяви, че територията на колежа вече е място, където си дават среща науката и практиката в земеделието.

Image