Home News Награда за НИД
Награда за НИД

Закриване на „Месец на науката – 2014” – се проведе 

на 20.10.2014 в Заседателна зала на НУК

 

доц. Хр. Скулев направи ретроспекция на мероприятията през „Месец на науката – 2014”

 

Наградени бяха основни звена и колективи за участие в изложба „Научни постижения на научните звена на ТУ-Варна”.

Сред тях е и проектът разработен от колектив на колежа, който получи грамота, връчена от ректора на университета проф. д-р О. Фархи.

Image