Home News Резултати от ТОТП 2015
Резултати от ТОТП 2015

“ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА“ ПРОВЕДЕН НА  

03.04.2015 г. - 407 ЗАЛА

 

Вх.

Ан. 

Име ,презиме и фамилия

Оценка

С думи

С цифри

001

3

Маринела Николаева Василева

Добър

3,90

002

1

Добромир Петров Тодоров

Среден

3,20

003

2

Диян Желязков Димитров

Среден

3,00