Home
Vl.Demirev

Image

·         Name: Vladimir Demirev;

 

·         Telephones: office: 058 604 712;

 

·         Education: Technical University of Varna, major: “Technology mechanical, 1985;

 

·         Disciplines of delivering: Automation and robotics in the agricultural processes Knowledge of machines Safety techniques Theory of mechanisms and machines Theoretical mechanics;

 

·         Scientific interests: Technics, Automation, Drying Food, Vacuums dry


Scientific papers

. 1. Стоянов, С.Х., Демирев, В.Д., „Измерване на малки въртящи моменти при нарязване на вътрешни резби с метчик”, НТС-Варна, сп. „Машиностроителна техника и технологии”, 2009 г.,стр.82-84.

2. Демирев, Вл. „Експериментално изследване на процеса „кондензация на водни пари при контакт с царевично зърно”. Годишник на ТУ Варна, том I, стр. 206-209, Варна, 2008.

3. Демирев, Вл. „Сравнителна енергийна ефективност на зърносушилните, използвани в България” „Научни съобщения на учените от Добруджа”, СУБ клон Добрич, Уеб-базирана версия, т. 10 (Електронна  версия), 2008.