Home News Чистене в колежа 2016
Чистене в колежа 2016

По решение на Съвета на колежа на 04.06.2016 г. преподавателите  и служителите от колежа се включиха в инициативата «Да почистим България за един ден».

Image     Image


Създадена беше организация и бе почистен района на сградата в която работим.

Image