Home News Студентска научна сесия 2017
Студентска научна сесия 2017
Участие с доклад в Студентската научна сесия на ТУ Варна
 
взеха студентите от първи курс, специалност "Земеделска техника и технологии" Милица Демирева и Деан Йорданов.

Темата на доклада беше: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАДВИЖВАН ВЕЛОСИПЕД


Image