Home News Награда на Община Добрич 2017
Награда на Община Добрич 2017

Комисията към Община Добрич за определяне на годишните награди „Добрич“ за 2017 г. в областта на науката и култура
присъди на гл. ас. д-р инж. Красимира Загорова грамота:

Image