Home График на изпитите
График на изпити редовно летен 2018/2019

Г   Р  А  Ф  И  К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА  И  ПОПРАВИТЕЛНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ  ЗА

ЗИМЕН  СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА


           

3ТТ -1 ри  курс

 

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

 

 

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

Математика – 1ч.

07.10.2019

09:00

407

04.11.2019

09:00

407

 

гл.ас.д-р Д.Неделчева

 

гл.ас.д-р В. Демирев

 

 Химия

12.10.2019

09:00

407

27.11.2019

09:00

407

 

д-р К. Стоянов

 

ас. А. Атанасов

 

Информатика

16.11.2019

 10:30

403

30.11.2019

 10:30

403

 

гл.ас.д-р С.Паскалева

 

доц.д-р инж.Р.Михайлов

 

ПГИГ – 1 ч.

18.10.2019

10:00

407

20.12.2019

09:00

407

 

доц.д-р А.Банкова

 

гл.ас.д-р К. Загорова

 

МТМ – 1ч.

26.10.2019

09:00

407

28.11.2019

15:00

407

 

доц.д-р П.Пертов

 

гл.ас.д-р В. Демирев

 

Английски

09.11.2019

09:00

407

06.12.2019

09:00

407

 

преп.М. Златева

 

гл.ас.д-р Вл. Демирев

 


 

3емеделска техника и технологии  - 3 ти  курс

 

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

 

 

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

 

26.10.2019

09:00

407

28.11.2019

15:00

404

 

гл.ас.д-р Вл. Демирев

 

доц.д-р П.Пертов

 

ХПМЗ

05.10.2019

09:00

407

08.11.2019

09:00

405

 

доц. д-р А. Янгъозов

 

доц. д-р С. Атанасова

 

Техническа безопасност

19.10.2019

09:00

407

16.11.2019

09:00

407

 

доц.д-р инж. Р.Михайлов

 

гл.ас.д-р С.Паскалева

 

ЗМ-проект

 

 

 

29.11.2019

09:00

405

 

гл.ас.д-р Вл. Демирев

 

Г.Диамандиева

 

  РЕТТ 3 -  ти  курс

 

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

 

 

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

Експлоатационни материали

19.10.2019

09:00

402

09.11.2019

09:00

402

 

доц. К.Богданов

 

гл.ас.д-р К. Загорова

Електротехника и електроника

05.10.2019

09:00

403

30.11.2019

09:00

403

 

доц. д-р.Св.Стоянов

 

ас. А. Атанасов

Комбинирани алтернативни двигатели

11.10.2019

09:00

404

22.11.2019

09:00

405

 

доц.д-р Р.Христов

 

Г.Диамандиева

 

KTT

02.11.2019

09:00

402

16.11.2019

09:00

402

 

доц.д-р инж.Р.Димитров

 

ас. А. Атанасов

 

                                                                           


   ЗТТ 4-  ти  курс

 

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

 

 

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

 

Земеделски машини – 2ч.

09.11.2019

09:00

407

06.12.2019

09:00

407

 

гл.ас.д-р Вл. Демирев

 

преп.М. Златева

 

Безопасност на движението

02.11.2019

09:00

407

30.11.2019

09:00

407

 

доц.д-р инж.Р.Михайлов

 

гл.ас.д-р С.Паскалева

 

ТОМ

12.10.2019

09:00

402

16.11.2019

09:00

404

 

доц.д-р инж.С.Стоянов

 

ас.д-р Д.Михайлова

 

Електронни системи

26.10.2019

09:00

402

23.11.2019

09:00

402

 

ас.д-р Д.Михайлова

 

ас. А. Атанасов

 

 

РЕТТ 4 -  ти  курс

 

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

 

 

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

 

Техническа безопасност

 

19.10.2019

09:00

407

16.11.2019

09:00

407

 

доц.д-р инж.Р.Михайлов

 

гл.ас.д-р С.Паскалева

 

Безопасност на движението

 

02.11.2019

09:00

407

30.11.2019

09:00

407

 

доц.д-р инж.Р.Михайлов

 

гл.ас.д-р С.Паскалева

 

Електронни системи

 

26.10.2019

09:00

402

23.11.2019

09:00

402

 

ас.д-р Д.Михайлова

 

ас. А. Атанасов