Home График на изпитите
График на изпити редовно зимен 2019/2020

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ ГР.ВАРНА

ДОБРУДЖАНСКИ  ТЕХНОЛОГИЧЕН  КОЛЕЖ  ГР. ДОБРИЧ

        Г   Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА  И  ПОПРАВИТЕЛНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ  ЗА

ЗИМЕН  СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА

I –ви   курс   редовно   обучение

   3ТТ и РЕТТ  - 1 ви  курс

 

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

 

 

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

 

 Математика 1ч.

 

 

20.01.2020

 

09:00

405

 

27.01.2020

 

09:00

405

 

гл.ас.д-р Д. Неделчева

 

гл.ас.д-р Вл.Демирев

 

Химия

 

 

10.01.2020

 

09:00

 

405

 

30.01.2020

 

09:00

 

405

 

д-р К. Стоянов

 

Г.Диамандиева

Материалознание и технология на металите 1ч.

 

 

14.01.2020

 

09:00

405

 

29.01.2020

 

13:00

405

 

доц.д-р П. Петров

 

гл.ас.д-р Вл. Демирев

 

Информатика

 

 

 

 

 

28.01.2020

 

10:00

403

 

гл.ас.д-р С. Паскалева

 

ас. А. Атанасов

 

ПГИГ-1ч.

 

 

 

 

 

31.01.2020

 

13:00

405

 

доц.д-р.А. Банкова

 

гл.ас.д-р К. Загорова

 

Чужд език

 

 

 

 

 

01.02.2020

 

09:00

405

 

преп. М. Златева

 

гл.ас.д-р К. Загорова

  

II –ри   курс     редовно   обучение

 

3емеделска техника и технологии  - 2 ри  курс

 

 

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

 

 

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

Съпротивление на материалите

 

 

21.01.2020

 

9:00

 

403

 

28.01.2020

 

12:00

ТУ-В-а

НУК 121

 

доц.д-р инж.Д. Димитров

 

доц.д-р инж Р.Михайлов

 

Машинни елементи

 

 

10.01.2020

 

9:00

 

402

 

31.01.2020

 

9:00

 

409

 

 гл.ас.д-р С. Тенев

 

ас. А. Атанасов

Теория на механизмите и машините

 

 

17.01.2020

 

13:00

 

404

 

30.01.2020

 

9:00

 

404

 

доц.д-р инж. Р.Михайлов

 

ас. А. Атанасов

 

ОРЖ

 

25.01.2020

 

 

9:00

 

402

 

01.02.2020

 

9:00

 

402

           

доц.д-р П. Янков

 

гл.ас. д-р Д. Михайлова

Технология на машиностроенето

 

 

 

 

 

27.01.2020

 

9:00

 

405

 

гл.ас.д-р Вл. Демирев

 

гл.ас. д-р Д. Неделчева

 

Механика на флуидите 

 

 

 

 

 

29.01.2020

 

9:00

 

404

 

доц. С. Атанасова

 

ас. А. Атанасов

 


РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА - 2 КУРС                    

 

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

 

 

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

Съпротивление на материалите

 

 

21.01.2020

 

9:00

 

403

 

28.01.2020

 

12:00

ТУ-В-а

НУК 121

 

доц.д-р инж.Д.Димитров

 

доц.д-р инж. Р. Михайлов

 

 Машинни елементи

 

 

10.01.2020

 

9:00

 

402

 

31.01.2020

 

09:00

 

409

 

гл.ас.д-р С.Тенев

 

ас. А. Атанасов

Теория на механизмите и машините

 

 

17.01.2020

 

13:00

 

404

 

30.01.2020

 

9:00

 

404

 

доц.д-р инж. Р.Михайлов

 

ас. А. Атанасов

Двигатели с вътрешно горене

 

 

06.01.2020

 

13:00

 

 

27.01.2020

 

10:00

 

404

 

гл.ас.д-р В. Михайлов

 

ас. Д. Петков

Термодинамика и топлотехника

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2020

 

09:00

ТУ-В-а

12  НУК

 

доц.д-р П. Златева

 

ТУ-Варна

 

 Механика на флуидите

 

 

 

 

 

29.01.2020

 

9:00

 

404

 

доц. С. Атанасова

 

ас. А. Атанасов

 

 

                      Директор ДТК гр. Добрич……………….

                                                                                                                                                                           / доц. д-р. Св. Стоянов /