Home График на изпитите
График на изпити редовно летен 2018/2019

Г   Р  А  Ф  И  К

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА  И ПОПРАВИТЕЛНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ

ЗА  ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

III ти   курс редовно обучение       

 

 

ЗТТ  3 –ти  курс

 

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

 

Квестор

дата

час

зала

дата

час

зала

 

Електронни системи

 

16.04.2019

 

09:00

 

404

 

03.05.2019

 

13:00

 

407

 

гл.ас д-р Д.Михайлова

 

доц.д-р Св.Стоянов

 

АРПЗ

 

23.04.2019

 

09:00

 

404

 

03.05.2019

 

09:00

 

407

 

доц.д-р Св.Стоянов

 

гл.ас д-р Д.Михайлова

 

АИЕ       

12.04.2019

09:00

 

404

 

02.05.2019

 

09:00

 

404

 

доц. д-р Б.Апрахамян

 

гл.ас.д-р В.Демирев

 

Безопасност на движението

 

 

 

 

30.04.2019

 

09:00

 

405

 

доц.д-р инж. Р. Михайлов

 

гл.ас.д-р С. Паскалева

 

Г   Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА  И ПОПРАВИТЕЛНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ  ЗА

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

I –ви   редовно обучение

    3ТТ и РЕТТ  1 –ви  курс  

 

Дисциплина

 

Редовна сесия

 

 

Поправителна сесия

 

Преподавател

 

 

Квестор

дата

час

зала

     дата

час

зала

 

 Математика 2ч.

 

13.05.2019

09:00

 

402

03.06.2019

09:00

 

402

 

гл.ас.д-р Д. Неделчева

 

гл.ас.д-р Д. Михайлова

 

Физика

 

28.05.2019

09:00

 

402

07.06.2019

09:00

 

402

 

доц. П.Попов

 

гл.ас.д-р.K.Загорова

Материалознание и технология на металите 2ч.

 

15.05.2019

09:00

 

402

05.06.2019

09:00

 

402

 

доц.П. Петров

 

гл.ас.д-р.В.Демирев

 

Теоретична механика

 

21.05.2019

09:00

 

402

06.06.2019

09:00

 

402

 

доц.Р. Михайлов

 

гл.ас.д-р.В.Демирев

Приложна геометрия и инженерна графика 2ч.    

 

 

 

 

05.06.2019

13:00

 

402

 

гл.ас.д-р С.Паскалева

 

гл.ас.д-р Д. Михайлова

 

ВЗТИ                                  

 

 

 

04.06.2019

09:00

 

402

 

доц. П. Тотева

 

гл.ас.д-р.В.Демирев