Начало
Първо и второ класиране 2018-19 г.

Продължава приема за попълване на свободните места

по специалностите:

 

-        „Земеделска техника и технологии”;

-         „Ремонт и експлоатация на транспортна техника”;

 

в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка.

 

            Краен срок за приемане на документи за класиране на издържалите теста и на кандидат-студенти с оценки от Държавен зрелостен изпит до 29.08.2018 г.

            Кандидат студентите, завършили преди 2008 г. средното си образование е необходимо да се явят на  конкурсен изпит „ТЕСТ ПО ОБЩОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА”, който се провежда  електронно всеки работен ден.

Окончателен изпитен тест на: 28.08.2018 г. от 9,00 ч.

 

в сградата на колежа в ж. к. „Добротица” 12 етаж 4.

 

            За информация: тел. 605 378, 604 712 и на интернет страницата на колежа, където е публикуван примерен тест.


 Първо класиране на кандидат студентите за  учебна 2018-2019 г.

         
   

Специалност ЗТТ  - редовно обучение


   

№ по ред

вх.№

Име презиме и фамилия

Бал

 

1

001

Живко Радичков Христов

29,40

 

2

002

Гинка Атанасова Христова

26,40

 

3

003

Стоян Великов Иванов

23,50

 

4

004

Калоян Красенов Минчев

22,75

 

5

005

Димитър Тодоров Димитров  

19,43

 
         

Специалност РЕТТ  - редовно обучение


 

1

001

Ивелина Любомирова Тодорова

22,60

 
         
           

 

Второ  класиране  учебна 2018-2019 година
         
    Специалност ЗТТ  -редовно    
№ по ред вх.№ Име презиме и фамилия Бал  
1 001 Даниел Николаев Димов 23,12  
2 002 Диляна Георгиева Йорданова 19,01  
         
         
         
         
    Специалност РЕТТ  -редовно    
№ по ред вх.№ Име презиме и фамилия Бал  
1 001 Виолета Димова Димитрова 21  
2 002 Георги Красимиров Томов 19,21  
3 003 Дилян Тодоров Господинов 14,58  
         
         
         
 
Следваща >