Home News Обява за асистенти

ДТК обявява две свободни работни места за щатни асистенти.

Научните направления са: ш. 02.18.00 "Механизация и електрификация на селското стопанство" 1 щатна бройка и ш.  02.21.08 "Електронизация" 1 щатна бройка.

Работните места ще се заемат след явяване на конкурс, който е обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 04 април 2008 г. със срок 1 месец от датата на публикуването. Успешно положилите конкурсния изпит ще получат научното звание "асистент" и възможността да се обучават в докторантура, за което ще получат стипендия към щатната заплата за асистент. Законът за научните звания и научните степени налага възрастова граница за кандидатстване от 35 г. и изисква завършена образователно квалификационна степен на висше образование "бакалавър" или "магистър" в съответното професионално направление.

За справки ползвайте телефоните на ДТК: 058 604 712 - централа и 058 602 252 - директор и

E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Краен срок за подаване на документи 30.04.2008 г. (сряда)! в служба "Личен състав", ст. 509МФ на ТУ-Варна, ул. "Студентска" № 1, тел 052 383-284.

Уважаеми, млади специалисти, заповядайте на неформално интервю-беседа за Вашето научно и професионално бъдещо развитие!

Адрес: гр. Добрич, ж. к. "Добротица" 12, ет. 5 ст. 502.