Home News Награди от Спортния празник

  Наградите от проведения „Спортен празник” на 30.04.2008 г.

Футбол

Първо място - сборен отбор на І курс от специалности „Електроника” и „Земеделска техника и технологии” 

Второ място – отборът на ІІ курс отспециалност „Електроника” 

Теглене на въже 

Първо място - сборен отбор на І курс от специалности „Електроника” и „Земеделска техника и технологии” 

Второ място – отборът на ІІ курс от специалност „Електроника” 

Индивидуални награди за:

 „Най-добър нападател” – Ивайло Шишков ІІ курс специалност „Електроника”

 „Най-добър вратар” – Йордан Янков І курс специалност „Електроника” 

 Интензивно ходене

 І- во място гл. ас. К. Загорова

ІІ –ро място гл. ас. В. Демирев