Home News Baloobrazuvane'08

 

Добруджански технологичен колеж гр. Добрич удължава срока за приемане на документи на кандидат-студенти за специалности: „Електроника” и „Земеделска техника и технологии” за образователо-квалификационна степен „професионален бакалавър” с три годишен срок на обучение до 15 септември 2008 г..

Класирането ще се извърши с една от оценките от Държавния зрелостен изпит по: „Български език”, „Математика” или „Физика”.

Документи се подават в ст. 408 "Учебно-методичен отдел" на колежа всеки работен ден от 8,30 до 16,30 часа, тел. 605 378, 604 712. 

Важно! Кандидат-студенти, успешно издържали конкурсен изпит по „Физика” или „Математика” в друго висше училище, могат да пренесат оценката си и да участват с нея в класирането на ДТК!