Учебна лаборатория по ”Технология на корабостроенето и кораборемонта”, (зала 224/УПБ, с площ 98 кв.м.), оборудвана с чертожни маси, с корабни модели, мащабни макети на заводи и производствени линии, корабни конструкции и технологическа екипировка, учебни плакати и други.

 

Активно изображение