Начало Алумни

1. ИМЕ:                                               

     Name: 

2. Рожденна дата:

 

3. Академична степен: доктор

4. Образование: висше

 Степен Специалност Университет Година
 Магистър Корабостроене и морска техника
 ТУ-Варна xxxx
 Доктор Проектиране и конструиране на корабите
 ТУ-Варнаxxxx

 5. Академични титли:

5.1. Магистър инженер -xxxx

5.2 Доктор

Научни ръководители:

                                     

6. Публикации:

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.