Начало

 


катедра "софтуерни и интернет технологии"

 

Катедра "Софтуерни и Интернет техологии" провежда обучение в ОКС "Бакалавър" по следните специалности:

 Софтуерни и Интернет технологии

Вие се обучавате по учебен план, който за първи път в България е изцяло съобразен с международните стандарти за обучение в областта на компютърните технологии. Катедра "СИТ" редовно обновява учебния план, позволявайки по този начин най-новите постижения в областта на компютърните науки и информационните технологии да бъдат своевременно предоставени на студентите. Осъвременяванията на учебните програми се правят на базата на изискванията на пазара на IT специалисти, на най-новите препоръки на IEEE (Световната организация на инженерите по електротехника и електроника) и ACM (Световната асоциация по компютърни машини), както и на текущите академични програми на водещи световни университети.
 
 
 
 Заповед за специализираща практика за студентите от III к., спец. СИТ (sit.pdf ).
 
 Образец на задание за дипломна работа за ОКС "Бакалавър", кат. СИТ - (формат DOC)
 

 Лятна изпитна сесия за ОКС "Магистър"(.pdf)

 
 Разпределение на студентите от 3 курс, спец. КСТ и СИТ, в групи за учебната 2018/2019 год. повече >>
 

  Информация за студентски стажове в държавната администрация през 2018г. е предоставена в следващия  файл(pdf) .

 
 Специализиращата практика след 6-ти семестър е през месеците ЮНИ, ЮЛИ, АВГУСТ и СЕПТЕМВРИ! повече >>
 

Катедра СИТ


Спонсори

 
Shopmetrics

Eurorisk Systems
 


Sirma Group AD

 Ardes

Adastra
 
ASIC
 
Tax Back Group