Начало Учебен процес

Учебен план на специалност “Софтуерни и интернет технологии”

Показаният учебният план е актуален за студентите, които започват обучението си в I курс през учебната 2016/2017 г.

 Семестър 1
           Семестър 2
 1 Английски език  7
 Математика за компютърни науки
 2 Базова математика   8 Синтез и анализ на алгоритми
 3 WEB дизайн  9 Логика и автомати
 4 Базово програмиране - 1 част 
  10 Избираема дисциплина
 5 Компютърна електроника
   a
  Базово програмиране - 2 ч.
 6 Избираема дисциплина
   b
  Графичен дизайн
 a   Обща спортна подготовка
  11Избираема дисциплина
 b   Специализирана спортна подготовка 
   a   Обща спортна подготовка
   
   b
   Специализирана спортна подготовка
    12Учебна практика
     
 Семестър 3   Семестър 4
 13 Дискретни структури  19 Обектно-ориентирано програмиране - 2 част
 14 Управление на данните  20 WEB приложения
 15 Обектно-ориентирано програмиране - 1 част   21 Микропроцесори
 16 Организация на компютъра и компютърни архитектури   22 Програмни системи
 17 Системен анализ  23 Графични системи
 18 Избираема дисциплина
  24 Обектно-ориентирано програмиране - 1 част - курсов проект
  a   Обща спортна подготовка
  25 Избираема дисциплина
  b
   Специализирана спортна подготовка 
   a
   Обща спортна подготовка
   
   b
   Специализирана спортна подготовка
    26 Учебна практика
     
 Семестър 5   Семестър 6
 27 Принципи на операционните системи   33 Системно програмиране
 28 Софтуерни изисквания и спецификации   34 Интернет сървъри и услуги
 29 Системи с бази от данни   35 Управление на софтуерни проекти
 30 Компютърни мрежи и Интернет
  36 Програмиране за мобилни Интернет устройства
 31 Технология на софтуерното производство   37 Интернет технологии
 32 Курсов проект по избор  38 Курсов проект по избор
  а   Програмни системи
   а   Принципи на операционните системи
  б   Обектно-ориентирано програмиране - 2 част
   б
   Компютърни мрежи и Интернет
  в   Микропроцесори   в
   Технология на софтуерното производство
  г
   Графични системи
   г
   Системи с бази от данни
    39 Специализираща практика
     
 Семестър 7  Семестър 8
 40 Мрежово администриране   46 Избираема дисциплина
 41 Езикови процесори   47 Избираема дисциплина
 42 Разпределена обработка в Интернет   48 Избираема дисциплина
 43 Проектиране на потребителски интерфейс   49 Преддипломен проект
 44 Избираема дисциплина    
  a   Извличане на информация в Интернет  Избираеми дисциплини
  b
   Информационно осигуряване и сигурност   1 Офис технологии
 45 Учебна практика
  2 Изкуствен интелект
    3 Защита на данни в Интернет
    4 Икономика и мениджмънт
    5 Мултимедийни системи и технологии
    6 Обектно-ориентирани приложения
    7 Скриптови езици
    8 Информационни системи
    9 Cloud технологии
    10 Еволюция и качество на софтуера
    11 Електронна търговия
    12 Икономика на софтуерното производство
    13 Криптография и защита на данните
    14 Бизнес интелигентни системи
     
 Изтегли учебния план в PDF формат
 Изтегли предходния учебен план в PDF формат (действащ преди учебната 2016/2017 г.)
 

Катедра СИТ


Спонсори

 
Shopmetrics

Eurorisk Systems
 


Sirma Group AD

 Ardes

Adastra
 
ASIC
 
Tax Back Group