Начало Специалности

СПЕЦИАЛНОСТИ 


Специалност “Корабоводене”

Образователни цели на специалността “Корабоводене”, образователно-квалификационна степен "Бакалавър" “Магистър".

Целта  на образованието  по специалност “Корабоводене” е да подготви специалисти, предназначени да работят във водния транспорт като корабоводители и експлоататори на плавателни средства и ръководни кадри на държавни и частни корабоплавателни фирми.

Специалност “Логистика на Водния Траспорт

Образователни цели пред специалността

Специалността “Логистика на Водния Траспорт” има за цел да подготвя висококвалифицирани инженерни кадри в областта на транспортните технологии с изключителна насоченост към водния транспорт. Специалността е актуална, перспективна, обективно наложена от липсата на специалност с подобна насоченост в образователната система на страната.