Начало Преподаватели

ПРЕПОДАВАТЕЛИ


 

проф. д-р. инж. Чавдар Илиев Александров
доц. д-р инж. Божидар Николов Дяков
доц. д-р инж. Анастас Стефанов Крушeв
гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев Грозев
ас. д-р инж. Милен Живков Тодоров
ас. д-р инж. Николай Маринов Беджев
ас. инж. Божидар Петров Събев
ас. инж. Веселин Атанасов Митев
ст. преподавател Боряна Генчева Генова
преподавател Анна Георгиева Миткова
преподавател Есин Махмуд Халид
тех.из-тел. инж.Невяна Николова

 

Подробна информация за нехабилитирания преподавателски състав може да бъде получена непосредствено в катедрата на телефон: +359 52 383 233.