Начало Студенти

СТУДЕНТИ


Целта на специалност “Корабоводене” е да подготвя командни кадри от ІІІ пом. капитан до капитан на кораб за корабите на БМФ и за чуждестранни компании.

 Всички студенти се приемат с конкурс. Средно в катедрата годишно за обучение се приемат   от 50 до 70 студенти по специалността .

         Завършилите в ТУ- Варна по специалността "Корабоводене" намират реализация в български и чуждестранни корабоплавателни фирми. Също така имат възможност за реализация и в проспериращите отрасли на корабоплавателния бизнес – агентиране и брокераж.


За специалността  “Експлоатация на флота и пристанищата” основни направления на практическата им реализация са: транспортни комплекси, пристанищни комплекси, брокерски фирми, спедиторски фирми, агентийски фирми,  морски организации и др.

В ТУ-Варна се приемат 25-30 випускника годишно за ОКС “Бакалавър”. След завършване на ОКС "Бакалавър", желаещите след показване на много добър успех могат да продължат обучението си в ОКС “Магистър”.